Żywa lekcja historii i rozmowy o edukacji historycznej miały miejsce w Starostwie Powiatowym w Legnicy. „Polski Kwiecień” – tak zatytułowane było spotkanie młodzieży z Wojskowej Szkoły Średniej im. Zawiszy Czarnego w Legnicy – partnera Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z sybirakami, kombatantami II Wojny Światowej i członkami Stowarzyszenia „Dzieci Wojny”.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, wziął udział w wydarzeniu na zaproszenie Senator RP Doroty Czudowskiej i Poseł na Sejm RP Ewy Szymańskiej. Prezes LSSE opowiedział o „Katyńskim Marszu Cieni”, a także innych inicjatywach mających na celu promowanie polskiej historii i pielęgnowania pamięci o bohaterach naszego kraju.

Osoby, które doświadczyły wywózek na Syberię i pobytów w niemieckich obozach podzieliły się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami z czasów zsyłki i wojny. Zaprezentowano również film o historii Andrzeja Łuczkiewicza, lwowiaka wywiezionego z rodziną w głąb Rosji.

Nie zabrakło także czasu na pytania od młodzieży oraz podziękowania za podzielenie się historiami z tego trudnego okresu w dziejach narodu polskiego.

Zobacz także