Zapraszamy na #2 webinar z cyklu „Wtorki przy kawie”. Sendero Tax & Legal wspólnie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przygotowały cykl wydarzeń poświęconych prawu pracy. Będziemy spotykali się z Tobą średnio co 3 tygodnie i omówimy wybrane zagadnienia dotyczące relacji pracodawca-pracownik. Przede wszystkim chcemy podzielić się naszą wiedzą – również tą, którą zdobywamy w sądach pracy.

 

▶ Webinar pn. „Gdy pracownik nie przychodzi do pracy”

🗓Termin: 14 grudnia 2021 r., godzina 10:00 – 11:30

Prowadzący:

Filip Firut – radca prawny

 

KILKA SŁÓW O PROWADZĄCYM

Specjalizuje się przede wszystkim w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ochroną danych osobowych. Nadzoruje audyty i prowadzi procesy wdrożeniowe procedur z zakresu prawa pracy oraz RODO. Jego praca polega głównie na kompleksowym wspieraniu działów HR w dużych przedsiębiorstwach. Często przygotowanie odpowiedniej strategii dla Klienta wykracza poza wyłącznie znajomość przepisów prawa. Dlatego przy współpracy z Klientami bardzo ważny dla niego jest sposób komunikacji do Klienta oraz Klienta ze swoimi pracownikami.

 

ZAJAWKA DRUGIEGO WEBINARU

W Polsce obowiązuje zasada swobody zatrudnienia. Czy to oznacza, że pracownik może w dowolnym momencie zmienić pracę? Z jakich zobowiązań musi wywiązać się pracownik wobec pracodawcy, oraz w jaki sposób może z tej pracy się zwolnić? Uczestnicy webinarium dowiedzą się, czego mogą wymagać od swoich pracowników, i jak te obowiązki egzekwować.

Nie wszyscy pracodawcy wiedzą, że w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z winy pracodawcy, to pracodawca może z powodzeniem dochodzić odszkodowania. Pracownik musi również przestrzegać zasad dotyczących usprawiedliwiania swoich nieobecności w pracy. Przede wszystkim pracownik musi o nich informować z odpowiednim wyprzedzeniem. Te oraz inne praktyczne aspekty dotyczące nieobecności pracownika omówmy na naszym spotkaniu. Odpowiemy także na Państwa pytania.

 

AGENDA

  1. Zasady obowiązujące w zakładzie pracy
  2. Pozytywna motywacja pracownika
  3. Nieusprawiedliwiona obecność a wynagrodzenie za pracę
  4. Kary porządkowe
  5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
  6. „Dyscyplinarka” dla pracodawcy
  7. Odszkodowanie od pracownika
  8. Podsumowanie

Zobacz także