Od 2022 r. zwiększyła się liczba ulg podatkowych wpierających działalność innowacyjną przedsiębiorców. Najpopularniejszym instrumentem jest ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R), jednak przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z kilku innych preferencji podatkowych – w zakresie ekspansji, robotyzacji procesów produkcji, rozwoju nowych produktów oraz wsparcia innowacyjnych pracowników.

Z większości nowych ulg podatnicy będą korzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za 2022 r. W ramach naszego webinaru omówimy dostępne ulgi a także podzielimy się praktycznymi wskazówkami w zakresie skorzystania z poszczególnych rozwiązań.

Link do rejestracji: https://tinyurl.com/2y5k5wvr

Zobacz także