Nasza Fundacja dofinansowała zakup sprzętu: projektora i ekranu na potrzeby Ośrodka Aktywizującego Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach.

Ośrodek jest dla podopiecznych domem, ale też miejscem aktywizacji życiowej i zawodowej. Sprzęt już służy mieszkańcom placówki m.in. podczas zajęć psychoedukacyjnych.

 

Zobacz także