Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Sendero Tax & Legal zapraszają na bezpłatny webinar z cyklu „Godzina na podatki” pt. „Ceny transferowe – identyfikacja nieoczywistych transakcji pod kątem obowiązków dokumentacyjnych. Potencjał komercyjnych baz danych w analizach benchmarkingowych”, który odbędzie się 11 kwietnia (czwartek) 2024 r. o godz. 10.00.


REJESTRACJA


Webinarium będzie okazją do omówienia podstawowych pojęć z obszaru cen transferowych, wyjaśnienia zasad arm’s lenght oraz obowiązków dokumentacyjnych wraz z sankcjami grożącymi za ich niewypełnienie.

W trakcie spotkania zostaną przeanalizowane nietypowe operacje gospodarcze, które mogą generować dodatkowe obowiązki dokumentacyjne i raportowe. Poruszona zostanie również tematyka rodzącej się na rynku tendencji do odstępowania od wykorzystywania zagregowanych danych pochodzących ze statystyk NBP na potrzeby sporządzania benchmarków finansowych na rzecz precyzyjnych danych transakcyjnych, pochodzących ze specjalistycznych baz danych.

Uczestnicy spotkania zdobędą także wiedzę na temat komercyjnych baz danych, które umożliwiają sporządzanie rzetelnych analiz danych porównawczych dla transakcji finansowych, związanych z udzielaniem licencji i całego spektrum transakcji towarowych i usługowych.


Webinarium poprowadzi Renata Koczberska – konsultant podatkowy, odpowiadający za wsparcie zespołu doradców podatkowych w projektach związanych z tematyką cen transferowych, a także w projektach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Zajmuje się przede wszystkim sporządzaniem dokumentacji i analiz cen transferowych oraz wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych, takich jak informacja TPR. Ponadto odpowiada za budowę zaplecza informacyjnego, analizę przepisów prawa podatkowego, interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych. Do obowiązków Renaty Koczberskiej należą również przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych, odpowiedzi na wezwania organów podatkowych oraz innych pism procesowych.

Zobacz także