WTORKI Z PRAWEM PRACY

Zapraszamy na #5 webinar z cyklu „Wtorki przy kawie”. Sendero Tax & Legal wspólnie z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. przygotowały cykl wydarzeń poświęconych prawu pracy. Będziemy spotykali się z Tobą średnio co 3 tygodnie i omówimy wybrane zagadnienia dotyczące relacji pracodawca-pracownik. Przede wszystkim chcemy podzielić się naszą wiedzą – również tą, którą zdobywamy w sądach pracy.

 

▶ Webinar pn. „Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy”

🗓Termin: 22 lutego 2022 r., godzina 10:00 – 11:30

 Szczegółowe informacje wraz z rejestracją 👉tutaj!

#5 PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI W MIEJSCU PRACY

Słowo mobbing przebojem wdarło się na sale sądowe i jest niemal zawsze używane w sporach z byłymi pracodawcami. Najczęściej to właśnie rozwiązanie stosunku pracy powoduje, że pracownicy zaczynają sobie przypominać pewne okoliczności. Chodzi przede wszystkim o konflikt z byłym przełożonym.

Mobbing może być też zjawiskiem, które po cichu zabija zespół. Ludzie zaczynają odchodzić z firmy, a nowe osoby nie pracują zbyt długo. Przedsiębiorstwo dostrzega problemy najczęściej dopiero wtedy, kiedy nieproporcjonalnie rosną koszty headhuntingu.

Mobbingowi w firmie trzeba przeciwdziałać – wynika to wprost z Kodeksu pracy. Z uczestnikami porozmawiamy o tym, jak wdrożyć w firmie skuteczny mechanizmu kontroli. Uczestnicy dowiedzą się również tego, jak z takiego mechanizmu korzystać – czy przede wszystkim prowadzić postępowanie wyjaśniające i badać zgłoszenia nieprawidłowości.

HARMONOGRAM

 1. 1.       Skąd się bierze mobbing?2.       Negatywna ocena pracownik – czy to już mobbing?

  3.       Mobbing – charakterystyka zjawiska

  4.       Konsekwencje mobbingu dla organizacji

  5.       Przeciwdziałanie mobbingowi

  6.       Prowadzenie postępowań wyjaśniających

  7.       Uprawnienia ofiary wobec pracodawcy

  8.       Konsekwencje dla sprawcy

  9.       Podsumowanie

Zobacz także