Obecne rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) wraz z końcem 2022 roku zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieni zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI.

29 listopada 2022

10:00 – 12:00

 Centrum Konferencyjne LSSE, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Podmioty rozważające ubieganie się o decyzję o wsparciu w PSI dla swoich nowych przedsięwzięć, w tym reinwestycji, powinny zapoznać się z powyższymi zmianami, dostosowując do nich także odpowiednio swoje plany inwestycyjne oraz ich termin.
Ponadto, w ostatnim okresie nastąpił szereg zmian w praktyce rozliczania zwolnienia strefowego, w tym chociażby w odniesieniu do momentu rozpoznania kosztów kwalifikowanych związanych z wytworzeniem aktywów produkcyjnych. Ze względu na tzw. podejście projektowe inwestorzy nadal zmagają się również z istotną niepewnością co do zakresu dochodu zwolnionego w spółkach posiadających zarówno aktywa wcześniej nabyte, jak i nabywających kolejne aktywa w związku z nowymi inwestycjami. Inwestorzy strefowi powinni blisko śledzić te zmiany i obszary, aby odpowiednio identyfikować i reagować na podatkowe ryzyka i możliwości.
Zapraszamy na spotkanie stacjonarne w siedzibie Legnickiej SSE, w trakcie którego eksperci kancelarii Dentons, dr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią:
 1. Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), w tym nowe warunki uzyskania i zasady wsparcia w PSI;
 2. Kolejne zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli.
  • zmiany dotyczące weryfikacji kryteriów jakościowych realizowanych w związku z uzyskaniem decyzji o wsparciu,
  • dalsze ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,
  • ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych,
  • zmiany co do zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI,
  • zmiany dotyczące obowiązku trwałości (utrzymania) inwestycji,
  • zasady oceny złożonych jeszcze w 2022 roku wniosków o decyzję o wsparciu.
 3. Podejście projektowe w PSI – obecny stan praktyki fiskalnej oraz orzecznictwa sądowego, propozycje praktycznych rozwiązań i perspektywy na 2023 rok.
 4. Najważniejsze bieżące kontrowersje dotyczące rozliczania zwolnienia podatkowego w PSI.
 5. Pierwsze oceny oraz obecna praktyka stosowania zachęt podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład od 2022 roku.
 6. Możliwość skorzystania z pomocy publicznej przez Spółki Skarbu Państwa.

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie jest adresowane do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających lub planujących działalność na terenie strefy.

Informacje organizacyjne:

• Udział w spotkaniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji ✍️ (link: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…).
• Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
• Warsztat będzie prowadzony w języku polskim

Zobacz także