W dniu 24 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. powołała Zarząd na okres kolejnej wspólnej kadencji w składzie:

Pan Przemysław  Bożek – Prezes Zarządu ,

Pan Piotr Wojtyczka – Wiceprezes  Zarządu,

Pan Ryszard Wawryniewicz – Wiceprezes Zarządu.

You might also like