W Katowicach po hasłem „Transformacja dla przyszłości” odbył się XVI Europejski Kongres Gospodarczy, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas tegorocznego wydarzenia, które zgromadziło prawie 12 000 gości, zorganizowano 180 debat. Uczestnicy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie i przemyśle zbrojeniowym, rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym, innowacjach i technologiach przyszłości, oraz możliwościach polskiego biznesu w kontekście powojennej odbudowy Ukrainy.

Tematyka Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmuje najważniejsze dziedziny gospodarki, kierunki rozwoju społecznego, kluczowe dla przyszłości zjawiska i trendy. To miejsce, które łączy możliwości nawiązywania i rozwijania relacji biznesowych z wymianą doświadczeń i zdobywaniem wiedzy.

Zobacz także