Przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uczestniczyli w uroczystej Sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice na zaproszenie burmistrz Alicji Sielickiej, która objęła urząd na kolejną kadencję. Podczas wydarzenia w Prochowickim Ośrodku Kultury i Sportu przedstawiono m.in. plany inwestycyjne na najbliższe lata.

Wszystkim, którzy będą współtworzyć samorządy różnych szczebli w rozpoczynającej się kadencji, życzymy powodzenia, wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz rozwoju naszych małych ojczyzn. Dziękujemy również przedstawicielom władz samorządowych za dotychczasową współpracę.

Fot. e-legnickie.pl

Zobacz także