Energy Industry Mixer – międzynarodowe spotkanie gromadzące samorządy, firmy i branżę energetyczną zostanie zorganizowane po raz pierwszy w Głogowie. Porozumienie o organizacji tegorocznej edycji podpisali przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Miasta Głogów oraz Bosetti Global Consulting P.S.A. To jedno z głównych wydarzeń gospodarczych w regionie skierowane do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów efektywności energetycznej, odzysku materiałów i produkowania energii z odpadów.

Zaplanowane na przełomie września i października spotkanie przedsiębiorców oraz ekspertów z branży energetycznej będzie zarówno platformą do dyskusji o polityce energetycznej, jak i miejscem rozmów polskich i zagranicznych firm działających w tej branży.

Dwie ostatnie edycje Energy Industry Mixer odbywały się w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy. W tym roku postanowiliśmy, aby międzynarodową konferencję zorganizować w Głogowie. Podczas spotkania chcemy rozmawiać o nowych technologiach i innowacyjnych rozwiązaniach energetycznych. Przed nami stoi ogromne wyzwanie logistyczne, dlatego chcemy dobrze zaplanować nasze działania i zaprosić przedsiębiorców nie tylko z Włoch, ale i całej Polski na dołączenie do tego ważnego wydarzenia gospodarczego – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Energy Industry Mixer wpisuje się w postępującą politykę klimatyczną oraz zmianę w strukturze wytwarzania, która ma kluczowe znaczenie we wprowadzaniu innowacyjnych technologii energetycznych oraz zwiększania szans na ich wykorzystanie w perspektywie następnych dekad.

Bardzo się cieszę, że miasto Głogów będzie gospodarzem spotkania, które ma już piękną tradycję i jest uznane w środowisku samorządowców i przedsiębiorców. Ważne jest, żeby rozmawiać o energetyce i odzyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ to jest nasza wspólna przyszłość. To dzięki współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest możliwa organizacja tak dużego wydarzenia, które wpisuje się w działania ekologiczne i gospodarcze regionu – dodaje Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Ideą wydarzenia jest umożliwienie międzynarodowych rozmów biznesowych na bazie dwóch typów spotkań. Pierwszy rodzaj to spotkania przy stołach rotacyjnych, podczas których wieloosobowe zespoły dyskusyjne wymieniają się doświadczeniami i możliwościami w trakcie krótkich rozmów w stylu „speed dating”, a drugi – spotkania „1 to 1”, kiedy to w sposób dedykowany eksperci oraz przedsiębiorcy przedstawiają i analizują swoje indywidualne potrzeby.

Energy Industry Mixer skupia się przede wszystkim na spotkaniach biznesowych. Są z nami przedstawiciele firm, które posiadają ogromne zaplecze technologiczne, a także inwestorzy oraz instytucje samorządu lokalnego, którzy wykazują potrzebę analizy energetycznej. Celem konferencji jest stworzenie partnerstw, przyciągniecie nowych inwestycji czy projektów badawczo-rozwojowych – podsumowuje Enrico Ciullo, koordynator Energy Industry Mixer z Bosetti Global Consulting.

Zobacz także