W Warszawie odbyła się konferencja pt. „Ukrainian Week” zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy, które działa przy Szkole Głównej Handlowej. Wydarzenie, w którym wziął udział Marek Horbań, Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Dyplomatycznych i Rynków Wschodnich LSSE S.A., miało na celu promowanie współpracy akademickiej oraz biznesowej między Polską a Ukrainą.

Uczestnicy spotkania rozmawiali o potrzebie funkcjonowania platformy do wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy studentami, naukowcami oraz przedstawicielami biznesu obu krajów. Podczas konferencji dyskutowano także o zaangażowaniu Polski w odbudowę Ukrainy oraz wzmocnieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami Unii Europejskiej a Ukrainą. Jednym z wiodących tematów był również udział młodego pokolenia w budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym JM Rektora SGH, Ambasady Ukrainy w RP oraz Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Zobacz także