Kolejne spotkanie z cyklu „Strefa dla Biznesu” za nami. Tym razem gościliśmy w Urzędzie Gminy Polkowice, gdzie wspólnie z zaproszonymi ekspertami podzieliliśmy się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwoju działalności gospodarczej.

Wiesław Sowiński, pełnomocnik Zarządu ds. Podstrefy Głogów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej opowiedział uczestnikom wydarzenia o możliwościach skorzystania z ulg podatkowych oraz korzyściach wynikających z inwestowania na terenie LSSE.

Spotkanie było również okazją do omówienia metod pozyskiwania środków dla przedsiębiorstw, w tym funduszy unijnych na najbliższe lata oraz pożyczek i dotacji na prowadzoną działalność. Dziękujemy za obecność i podzielenie się swoją wiedzą przedstawicielom Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

„Strefa dla Biznesu” to okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Już jutro, 26 marca zapraszamy przedsiębiorców z regionu na śniadanie biznesowe do Zespołu Placówek Kultury w Wąsoszu.

Zobacz także