We Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z Ukrainy, którzy planują rozpocząć biznes lub rozwinąć swoją działalność na terenie Dolnego Śląska. W wydarzeniu organizowanym przez Board Wrocław udział wzięli przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy z firmami oraz form wsparcia od różnych instytucji dla obywateli Ukrainy.

Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedstawiła uczestnikom ofertę LSSE dla przedsiębiorców oraz wyjaśniła, jak przebiega proces otrzymywania ulgi w podatku dochodowym na nowe inwestycje.

Marcin Zieniewicz, ekspert kluczowy Departamentu Eksportu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zaprezentował Projekty i narzędzia PAiH dotyczące wsparcia biznesu w relacjach Polska – Ukraina.

Piotr Puczek z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska opowiedział o środkach na rozwój biznesu, takich jak programy regionalny i krajowy, w tym: wsparcie na inwestycje, B+R, szkolenia, dotacje i pożyczki.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i merytoryczne dyskusje.

Zobacz także