Partner Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Głogowie, rozpoczyna wspólne działania ze światowym liderem transformacji energetycznej, Grupą ENGIE Polska. Porozumienie o współpracy podpisano w siedzibie PANS w Głogowie. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na czele z prezesem Przemysławem Bożkiem.

Bardzo się cieszę z zawartego porozumienia pomiędzy Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Głogowie oraz Grupą ENGIE. PANS to nasz wieloletni, sprawdzony partner, z którym regularnie współpracujemy w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Z Grupą ENGIE połączyliśmy siły w sierpniu ubiegłego roku, kiedy w Centrum Konferencyjnym LSSE podpisaliśmy list intencyjny w sprawie utworzenia w przemysłowej części Głogowa nowoczesnej instalacji do produkcji biometanu. Pozyskane ekologiczne paliwo ograniczy emisję gazów i umożliwi dostęp do tańszej energii dla firm, na co najczęściej zwracają uwagę potencjalni inwestorzy. LSSE buduje Park Przemysłowy Głogów, który będzie wielkim wzmocnieniem potencjału tego regionu. Wierzę, że wielowymiarowa współpraca edukacji i biznesu przyniesie korzyści nie tylko dla Głogowa, ale też dla całego Dolnego Śląska – mówi Przemysław Bożek, prezes LSSE.

Dzięki połączeniu wiedzy, zasobów oraz kompetencji, zarówno uczelniom, jak i firmom łatwiej jest odpowiadać na nowe wyzwania. Działalność ENGIE i wydziały prowadzone na PANS w Głogowie są spójne, a tego typu współpraca przynosi wiele korzyści obu stronom. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, minimalizacja śladu węglowego to pojęcia, które wybrzmiewają na głogowskiej uczelni, a na co dzień są wdrażane przez ENGIE.

Zmieniający się „świat energetyczny” potrzebuje oparcia o wiedzę, doświadczenie, ale także o naukę. Potrzebuje również bardzo dobrych fachowców. To naturalne więc, że chcemy dzielić się wiedzą i kompetencjami ENGIE w obszarach, w których działa Grupa. Możemy pokazywać nasze międzynarodowe osiągnięcia i praktyki, ale także zachęcać do wspólnego budowania niskoemisyjnego świata wchodzących na rynek nowych specjalistów, jakich kształci PANS – dodaje Przemysław Chryc, dyrektor ds. rozwoju biznesu i strategii ENGIE Zielona Energia.

Wymiana doświadczeń i dyskusja nauki z biznesem jest nieodłączną częścią rozwoju gospodarczego. Podpisane porozumienie ma ułatwić transfer wiedzy między studentami i praktykami, a także zapewnić młodzieży możliwość rozwoju oraz zdobycia nowych kompetencji.

Współpraca z firmą ENGIE stanie się dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie atrakcyjną szansą na rozwój nowego obszaru kształcenia. Nasze działania wpisują się w misję Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, którą jest „zapewnienie kształcenia na poziomie europejskim, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności i biznesu” – podsumowuje dr Katarzyna Rusak, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie.

W spotkaniu uczestniczył także Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa, który również wspiera podjętą współpracę pomiędzy stronami i planowaną inwestycję w przemysłowej części miasta.

Zobacz także