Z okazji Europejskiego Dnia Mózgu razem z Collegium Witelona Uczelnia Państwowa zorganizowaliśmy konferencję pn. „Od Edukacji do Biznesu – kreatywność zaczyna się w mózgu”. Celem spotkania było poznanie metod nauczania przyjaznych mózgowi, których wykorzystanie w praktyce pomoże zwiększyć skuteczność powadzonych zajęć. Uczestnicy dowiedzieli się więcej o sposobach na motywowanie uczniów, sprawdzonych ścieżkach komunikacji i technikach wspierania rozwoju kreatywności.

Wydarzenie zainaugurował prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przemysław Bożek, który podkreślił, jak ważne jest poznawanie innowacyjnych form nauczania oraz opowiedział o działaniach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Głos zabrał również dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych CWUP, dr inż. Piotr Nadybski.

W konferencji uczestniczyli: dyrektorzy, doradcy zawodowi, nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy, a także studenci.

W części teoretycznej odbiorcy wysłuchali czterech prelekcji:
– Zapomnieni – Alzheimer, Schizofrenia – uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy
– Neurobiologia emocji – sekretne życie mózgu – Koryna Opala-Rybka
– Sztuczna inteligencja, czyli mózg wspomagany technologią –  dr inż. Piotr Nadybski
– Jesteś tym, co robisz i myślisz – jak neuroplastyczność kształtuje nasze cechy? – Olga Woj

Spotkanie w Centrum Konferencyjnym LSSE było także okazją do udziału w praktycznych warsztatach:

– Alternatywne metody diagnozy i terapii mózgu – metoda EGG biofeedback – dr Dorota Domińska-Werbel, Małgorzata Ziętek

– Jak pokroić słonia na kawałki? – rzecz o naturze emocji… – Koryna Opala-Rybka

– Neuroplastyczność oraz tworzenie dobrych nawyków i wspieranie rozwoju kompetencji przyszłości – Olga Woj

– Nauczanie przyjazne mózgowi – dr Kaja Kajdan, Astrid Brojanowska

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy prelegentom i trenerom za ciekawe, merytoryczne wystąpienia oraz warsztaty, a uczestnikom za obecność i aktywność.

Zobacz także