Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Równość i przejrzystość wynagrodzeń – jakie wyzwania czekają na pracodawców w Unii Europejskiej?”. Wydarzenie organizowane przez Rödl & Partner odbędzie się 21 marca 2024 r. w godzinach 10:00-11:00.


REJESTRACJA


Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się o głównych założeniach dyrektywy 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

Omówione zostaną również takie zagadnienia jak: likwidacja luki płacowej ze względu na płeć, przejrzystość wynagrodzeń oraz inne obowiązki pracodawców związane z implementacją przedmiotowej dyrektywy. Ważnym punktem będzie informacja dotycząca praw pracowników, a także konsekwencji naruszania zasady równości wynagrodzeń przez pracodawców.


AGENDA

  1. Transparentność wynagrodzeń – prawo polskie na tle europejskim.
  2. Główne założenia dyrektywy 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie równości i przejrzystości wynagrodzeń.
  3. Przejrzystość wynagrodzeń na etapie rekrutacji.
  4. Sprawozdawczość w zakresie luki płacowej ze względu na płeć i inne obowiązki pracodawców.
  5. Prawo pracownika do odszkodowania i aspekty procesowe.
  6. Sankcje dla pracodawców w przypadku naruszeń zasady równości wynagrodzeń.

Webinar poprowadzą:

Katarzyna Kołodziej, LL.M. (Heidelberg), adwokat, Rödl & Partner Gliwice

Katarzyna Brzozowska, radca prawny, Rödl & Partner Wrocław

Patronat nad wydarzeniem objęli: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Francusko-Polska Izba Gospodarcza, British Polish Chamber of Commerce, Pracodawcy Pomorza oraz Dolnośląscy Pracodawcy.

Zobacz także