Niemal 150 przedsiębiorców z całego Dolnego Śląska wzięło dziś udział w konferencji „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020”. Organizatorami spotkania byli: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Agencja Rozwoju Regionalnego Arleg oraz prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Gościem specjalnym konferencji, która odbyło się w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości „Arleg” w Legnicy była Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Ile pieniędzy i na co mogą otrzymać przedsiębiorcy z budżetu Unii Europejskiej? Jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie? Gdzie szukać informacji o konkretnych naborach? – na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć eksperci Ministerstwa Gospodarki, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej. Konferencja „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw w latach 2014-2020” zgromadziła niemal 150 przedstawicieli firm z terenu całego Dolnego Śląska.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat optymalnego wykorzystania nowych środków unijnych przeznaczonych na rozwój polskich przedsiębiorstw. Konferencję otworzyli Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Rafał Jurkowlaniec prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tadeusz Krzakowski prezydent Legnicy. Przedstawiciel Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej omówił z kolei możliwe formy wsparcia dla firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Udział Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw przedstawili urzędnicy z Ministerstwa Gospodarki.

Przedsiębiorstwa z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej skutecznie korzystały z pomocy unijnej w poprzednim rozdaniu środków unijnych. Wzorem do naśladowania może być firma Feerum, działająca na terenie podstrefy Chojnów. Przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją obiektów magazynowo-suszarniczych działa na terenie LSSE od 2008r. W ubiegłych latach korzystało z dotacji na prace badawczo-rozwojowe, innowacje oraz pozyskało dofinansowanie na platformę komunikacji elektronicznej. Dzięki podpisanym w latach 2013-2014 umowom, spółka otrzymała z UE wsparcie w kwocie blisko 12,6 mln zł, a łączna wartość przyznanych do tej pory firmie dotacji to 25,6 mln zł.

***

W perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Dolny Śląsk dysponuje ogromną kwotą ponad 9 miliardów złotych przeznaczoną na Regionalny Program Operacyjny. RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu programów regionalnych, zarządzanych przez samorządy województw. Program składa się z 11 osi priorytetowych, w tym 7 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 mld 618,9 mln euro) i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego (554,4 mln euro).

Kilka dni temu Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca (DIP) ogłosiła pierwsze pięć konkursów, w ramach których przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014-2020. Zatrudnianie badaczy, techników, prace budowlane, zakup aparatury naukowo-badawczej, czy zakup lub wynajem tzw. środków trwałych czyli budynków i gruntów – to tylko niektóre inwestycje, jakie mogą zrealizować przedsiębiorcy dzięki unijnemu wsparciu.

Zobacz także