W dniach 26-28 października przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzięli udział w polsko-niemieckim seminarium kontaktowym, którego głównym celem było pogłębienie wiedzy o European Credit System for Vocational Education and Training w ramach prowadzonej współpracy w obszarze kształcenia zawodowego. Zadaniem uczestników spotkania było wypracowanie zasad tworzenia, dokumentowania i wdrażania jednostek uczenia się dla praktyk zawodowych organizowanych na zasadzie wymiany. Powstały wytyczne dla kadry edukacyjnej tj. nauczycieli i nauczycieli zawodu€“ z uwzględnieniem procedur, zasad i instrumentów ECVET. Ponadto uczestnicy seminarium mieli możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wypracowania nowych partnerstw mających na celu porozumienie się co do przyrostu kompetencji uczestników w układzie zawodowym.
W konferencji o efektach, działalności klastrów i dobrych praktykach w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która jest liderem w zakresie wspierania szkolnictwa zawodowego opowiadała wiceprezes LSSE Dorota Giżewska. Obecnie przedsiębiorstwa, nie tylko strefowe, korzystają z niezwykle nowoczesnego parku maszynowego o wysokim poziomie automatyzacji, co wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego – zaznaczyła wiceprezes Giżewska.

W konferencji wzięli udział:
Dorota Giżewska – wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty
Erst Tiemeyer – reprezentujący Ministerstwo Edukacji Nadrenii -€“ Westfalii,
Karsten Mielke – reprezentujący Ministerstwo Edukacji Nadrenii -€“ Westfalii,
Sabine Koler -€“ reprezentująca Ministerstwo Edukacji Saksonii,
Thilo Strait – reprezentujący Ministerstwo Edukacji Meklemburgii,
Magdalena Podhajska-Dula -€“ Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.
dr3 dr8 dr2 dr7 dr1 dr5 dr6 dr4

Zobacz także