Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn.

Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru sąsiadującego z terenem LSSE Podstrefa Polkowice w latach 2020-2021”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

Do pobrania:

SIWZ- utrzymanie terenu Polkowice 2020-2021

Załącznik nr 1,2,4,5,6,7,8 do SIWZ

Załącznik nr 3 – projekt umowy na utrzymanie terenu Polkowice 2020-2021Metryczka

Data utworzenia: 18 czerwca 2020 10:31
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 18 czerwca 2020 10:31
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także