Ważna chwila. Podczas uroczystej ceremonii w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył prezesowi Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysławowi Bożkowi Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Powód? Działalność społeczna, krzewienie miłości do Ojczyzny i historii, praca z młodymi ludźmi i pielęgnowanie w nich patriotycznych postaw. Prezes LSSE aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz młodzieży Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Dla placówek partnerskich prowadzi lekcje historii czy dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym i osobistym.

Gratulujemy!

Dodajmy, że medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, otrzymują go osoby, które przyczyniły się m.in. do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości i kulturowej tożsamości Rzeczypospolitej.

Wyróżnienie to jest przyznawane od 2018 roku na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego jako „dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu”.

 

Zobacz także