Konferencja „Miasto – przestrzeń dla biznesu. Przedsiębiorczość ukraińska w Polsce” zakończona sukcesem. Bezpłatne wydarzenie, które miało miejsce 26 stycznia w Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zgromadziło ok. 100 uczestników. Organizatorami były Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. 

 

24 lutego 2023 r. minie rok od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Polacy, w tym mieszkańcy Dolnego Śląska, otworzyli swoje domy i serca dla osób szukających schronienia przed rosyjską inwazją. Część z nich powróciła do kraju, inni wyjechali dalej, a niektórzy planują pozostać w Polsce na dłużej, traktując ją jako miejsce do życia i prowadzenia biznesu. To właśnie m.in. do nich skierowana była bezpłatna konferencja, którą zorganizowały wspólnie Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Spotkanie otworzyli Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i Yurii Tokar, Konsul Generalny Ukrainy we Wrocławiu.  

 

Jesteśmy w historycznej chwili. Tak blisko Polacy i Ukraińcy nie byli jeszcze nigdy. Polski naród pokazuje już od prawie roku, co znaczy być przyjacielem. Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przechodzimy od słów do czynów. To, co zapowiadałem od dawna, dziś mogę z dumą ogłosić – biuro LSSE we Lwowie zostało otwarte i już funkcjonuje. Jesteśmy gotowi na jeszcze większą pomoc w odbudowie ukraińskiej gospodarki i biznesu. Bardzo się cieszę z tak licznej obecności na tej konferencji. Jestem przekonany, że tego typu spotkania będą budowały nowe mosty, to kolejny wkład w pielęgnowanie relacji polsko-ukraińskich – mówił podczas konferencji Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  

Codziennie obserwujemy wzrost znaczenia Polski dla obrotu handlowego Ukrainy. Jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przykładamy się do projektu odbudowy ukraińskiej gospodarki. Utrzymujemy bardzo dobre relacje z naszymi przedstawicielami w Ukrainie, współpracujemy z kilkoma organizacjami samorządu lokalnego oraz zapraszamy ich do Polski. Łączymy partnerstwa niektórych firm polskich i ukraińskich, a także zwracamy dużą uwagę na to, co dzieje się z funduszami pomocowymi. W ubiegłym roku w naszym kraju utworzono przez obywateli Ukrainy ponad 10 000 działalności gospodarczych i prawie 3000 spółek różnego typu powiedział Dariusz Szymczycha, wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.  

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele biznesu, edukacji, samorządu i lokalnych firm. Panele dyskusyjne, prezentacje oraz rozmowy w kuluarach stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów na efektywne działania.   

Nie planowałem przyjazdu do Polski, ale sytuacja wojenna i gospodarcza w Ukrainie mnie do tego zmusiła. To tam prowadzę laboratorium stomatologiczne. Chciałbym rozwijać swoją działalność w Polsce, ale rozumiem, że to nie jest takie proste. Szukam partnerów, poznaję rynek i szkolę się w zakresie relokacji biznesu. Udział w takim wydarzeniu jak to, jest szansą na nową wiedzę. Przede wszystkim chodzi o dywersyfikację ryzyka. Życie pokazało, że można liczyć tylko na to, co ma się w danym miejscu – zaznaczył Andrzej Kowalewski, przedsiębiorca z Ukrainy, uczestnik konferencji.  

Konferencja w Legnicy podzielona była na trzy bloki tematyczne. Pierwszy z nich odbył się pod hasłem: „Widzimy, doceniamy, wspieramy. Działania systemowe samorządów na rzecz wsparcia biznesu i aktywizacji zawodowej migrantów”.   

Spotykamy się tutaj, aby porozmawiać o biznesie i rozwoju przedsiębiorczości. Dolny Śląsk ma dwa regiony partnerskie na Ukrainie, które zachęcają nas do współpracy w obszarze gospodarczym. Naszą główną ideą jest, aby osoby, które przyjeżdżają do Polski, poczuły się tutaj dobrze, miały możliwości do wykorzystania swojego potencjału, wiedzy i doświadczenia. Niedawno został uruchomiony duży projekt aktywizacji obywateli Ukrainy, którzy obecnie przebywają na terenie naszego kraju. Aż 11 instytucji i organizacji pozarządowych znajdujących się na Dolnym Śląsku,  ten projekt na rzecz Ukraińców będzie realizować – dodał Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.  

W pierwszym panelu dyskusyjnym uczestniczyli również prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek, prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec, starosta Powiatu Legnickiego i przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE Adam Babuśka, prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz wójt Gminy Chojnów Andrzej Pyrz.  

Podczas drugiego bloku pn.: Oczami biznesu” wśród wiodących tematów pojawiło się zagadnienie migracji. Rozmawiano o tym, jak migracja staje się silnikiem wzrostu gospodarczego miast, omówiono case study w poszukiwaniu odpowiedniego modelu biznesowego. Przeanalizowano także wyzwania migracyjne: nowoczesne rozwiązania i tendencje, rynek pracy z perspektywy pracodawców, doświadczenie i oczekiwania biznesu ukraińskiego w Polsce.  

Trzeci blok, pn.: Synergia dla rozwoju” dotyczył aktualnych i planowanych działań Urzędu Pracy dla cudzoziemców na polskim rynku pracy. Omówiono rolę oraz udział obywateli Ukrainy w rozwoju regionu. Przedstawiono praktyczne instrumenty wsparcia przy współpracy i kooperacji z firmami ukraińskimi, opowiedziano o projektach unijnych dla obywateli Ukrainy, które mogą być szansą na rozwój przedsiębiorczości, a także przedstawiono bieżącą i przyszłą perspektywę biznesową dla polskich przedsiębiorstw w celu odbudowy Ukrainy.  

Szacuje się, że na Dolnym Śląsku mieszka ok. 300 tys. Ukraińców. Jeszcze przed wojną zauważono tendencję wzrostową przedsiębiorczości ukraińskiej w Polsce. Świadczy o tym m.in. zwiększenie aktywności migrantów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej: według stanu na koniec maja 2022 r., w Polsce działały 22 344 firmy z ukraińskim kapitałem, z czego co dziesiąta jest zarejestrowana na Dolnym Śląsku. Ponadto specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy otworzyła możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Dla miast i całokształtu gospodarki jest to zarówno wyzwanie, jak i impuls do działań zachęcających do zakotwiczenia w Polsce.  

Zobacz także