Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24 („Spółka”), działając na podstawie paragrafu 22 ust. 2 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu – Prezesa Zarządu LSSE S.A.

Załączniki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze
  2. Kwestionariusz – Prezes Zarządu
  3. Oświadczenie lustracyjne


Metryczka

Data utworzenia: 30 kwietnia 2021 10:19
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 30 kwietnia 2021 10:19
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także