Przedstawicielki Zarządu Fundacji LSSE w składzie: prezes Aleksandra Jurkiewicz i wiceprezes Anna Prokopczak uczestniczyły w otwarciu Centrum Hortiterapii – Ogrody Zmysłów na Wzgórzach Dalkowskich.

Przepiękne tereny Dalkowa to idealna przestrzeń do leczenia ogrodem. Tym właśnie jest hortiterapia. To wyróżniająca się metoda terapeutyczna, pozwalająca rozwijać intelekt, modyfikować samopoczucie oraz zwiększać sprawność motoryczną.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie Panu Józefowi Płosze i jego córce – Pani Annie Gomułce, prezes Fundacji Na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi. Życzymy powodzenia w dalszych wyjątkowych inicjatywach, które poza sferą wizualną, mają również ogromną wartość terapeutyczną.

Zobacz także