Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, został powołany do Rady Związku Pracodawców Polska Miedź. Funkcja ma charakter społeczny. Związek zrzesza ponad stu pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 30 tysięcy pracowników. Członkami, oprócz założycieli, są również podmioty z sektora małych i średnichprzedsiębiorstw oraz samorządów. Więcej informacji na temat Związku Pracodawców Polska Miedź TUTAJ

Zobacz także