Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza konkurs na stanowisko: Menadżer do spraw inwestycji.

Komplet dokumentów aplikacyjnych niezbędnych do I etapu rekrutacji należy składać na adres:

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Menadżera ds. inwestycji Departamentu Infrastruktury i Inwestycji”

w terminie do dnia 08 kwietnia 2022 roku do godz. 14:00 lub składać osobiście w sekretariacie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegóły rekrutacji wraz z wymaganiami i opisem stanowiska dostępne w pliku do pobrania.Metryczka

Data utworzenia: 21 marca 2022 10:09
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 21 marca 2022 10:10
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także