Jesteś z Ukrainy? Interesuje Cię założenie własnego biznesu w Polsce lecz przerażają Cię formalności? Chcesz się spotkać z aktywnymi i przedsiębiorczymi ludźmi? Zapisz się na Letnią Szkołę Przedsiębiorczości „Biznesowe ABC dla uchodźców z Ukrainy”.


Toruń: 08-17.08.2022 r.

Legnica: 18-27.08.2022 r.


Program letniej szkoły obejmuje szkolenia, dyskusje, gry i symulacje ekonomiczne, informacje dot. założenia działalności gospodarczej, zapoznanie z systemem księgowym i podatkowym oraz podstawowymi wartościami biznesowymi w Polsce. Uczestnicy szkoły letniej po jej zakończeniu będą mogli skorzystać z programu doradczo-mentorigowego dla własnych idei biznesowych.

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i ukraińskim. W ramach szkoły przewidziano atrakcyjny program kulturalny.

Udział w szkole jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają uczestnikom nocleg z wyżywieniem oraz zwrot kosztów podróży.


REJESTRACJA

Można wybrać 1 miejsce spośród 2 miast i terminów. Liczba miejsc ograniczona: 40 osób na każdą edycję.


Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem projektu jest m.in. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Ти з УкраїниЦікавишся створенням власного бізнесу у Польщі, але лякають формальні питання? Хочеш зустріти активних та підприємницьких осіб? Запишись на Літню школу підприємництва „Бізнесове ABC для осіб з України”.


Торунь: 08-17.08.2022 р.

Легніца: 1827.08.2022 р.


Програма літньої школи передбачає тренінги, дискусії, економічні ігри та симуляції, інформацію як відкрити власну справу, пізнання бухгалтерської та податкової системи та основні цінності бізнесу у Польщі. Учасники літньої школи, після її закінчення зможуть взяти участь у консультаційно-менторінговій програмі для доопрацювання власних бізнес ідей.

Заняття будуть відбуватись польською та українською мовами. У рамках школи передбачено цікаву культурну програму.

Участь у школі безкоштовна, організатори запевняють проживання та харчування, а також повернення коштів за доїзд до місця проведення літньої школи.


РЕЄСТРАЦІЯ

Можна вибрати 1 місце серед 2 міст та термінів. Кількість місць обмежена: 40 осіб на заїзд.


Проєкт реалізований Фондом „Свобода та демократія”. Проєкт реалізований Національним Банком Польщі у рамках програми економічної освіти. Партнером проєкту є зокрема Легніцка спеціальна економічна зона.

Zobacz także