Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz firma doradcza Deloitte zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Koncepcje globalnego i krajowego podatku minimalnego, a także ich wpływ na przedsiębiorstwa w Polsce od 2024 r.”, które odbędzie się we wtorek, 7 maja 2024 r. w Centrum Konferencyjnym LSSE, przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 9:30.


REJESTRACJA


Podczas spotkania omówione zostaną koncepcje globalnego i krajowego podatku minimalnego, a także ich wpływ na przedsiębiorstwa w Polsce od 2024 r., wraz z aspektami rozliczeń podmiotów zwolnionych przedmiotowo (SSE/PSI).

HARMONOGRAM

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-9:40 Otwarcie spotkania – Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

9:40-10:00 Jak rozwinąć swój biznes dzięki wsparciu LSSE S.A.? – Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10:00-11:30 Część I – Globalny podatek minimalny (ok. 1,5 h)

– Podstawowe założenia globalnego podatku minimalnego

– Zakres podmiotowy

– Arm’s length principle

– GloBE Income

– Podatki Kwalifikowane

– ETR i Top-Up Tax

– Wpływ Pillar II na zwolnienia podatkowe uzyskane w ramach SSE i PSI

– Alokacja podatku

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-12:15 Część II – Krajowy podatek minimalny (ok. 0,5 h)

– Podstawowe założenia krajowego podatku minimalnego

– Mechanizmy kalkulacji

– Najważniejsze wyłączenia

– Kwestie wątpliwe dotyczące podmiotów posiadających zezwolenia SSE lub decyzje o wsparciu

12:15-12:45 Przerwa na lunch

12:45-13:45 Część III Rozliczenia strefowe (ok. 1 h)

– Zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania i korzystania z decyzji o wsparciu – obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

– Ustalenie przedmiotu zwolnienia podatkowego, uzyskanego na podstawie decyzji o wsparciu i możliwości objęcia przedmiotowym zwolnieniem podatkowym również istniejącej działalności

– Omówienie kluczowych aspektów dotyczących metodologii korzystania ze zwolnień podatkowych na podstawie decyzji o wsparciu i zezwoleń SSE

– Rozliczanie zwolnień podatkowych na podstawie zezwoleń SSE i decyzji o wsparciu, z uwzględnieniem ostatnich wyroków i interpretacji

13:45 Zakończenie i rozmowy kuluarowe


PROWADZĄCY

Karolina Kruś – Partner Associate w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Jest absolwentką ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz licencjonowanym doradcą podatkowym. Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Pracuje w zespole do spraw podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo zajmuje się transakcjami międzynarodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacji grup kapitałowych. Jest także lokalną liderką Klubu SheXO we Wrocławiu.

Maksymilian Białek – starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego we wrocławskim biurze Deloitte. Ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada prawie 10-letnie doświadczenia w stosowaniu prawa podatkowego – specjalizuje w reorganizacjach grup kapitałowych, międzynarodowym prawie podatkowym, przepisach o zagranicznych jednostkach kontrolowanych oraz MDR. Regularnie prowadzi projekty dot. przeglądów rozliczeń CIT klientów (w tym w zakresie MDR) oraz rozliczenia ulg podatkowych. Jest liderem grupy roboczej Deloitte Polska dot. globalnego podatku minimalnego (Pillar II).

Marek Sienkiewicz – Partner Associate, Lider Zespołu Gi3 Deloitte w Polsce. Posiada ponad 20-letnie, praktyczne doświadczenie w doradztwie świadczonym przedsiębiorstwom strefowym. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje szereg projektów dotyczących identyfikowania oraz rozliczania pomocy publicznej w SSE, jak również wsparcia dla przedsiębiorców od roku korzystających z nowego instrumentu – tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej oraz dotyczących pomocy publicznej, publikowanych zarówno w prasie specjalistycznej jak i codziennej. Wyróżniony indywidualnie w najnowszej XVII edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej – I miejsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zobacz także