Stowarzyszenie Czystości Technicznej „Parts4Assembly” zaprasza na III edycję Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO 18-19 maja 2023 roku. III edycja Forum rozwija się i wspólnie z naszymi międzynarodowymi partnerami, proponujemy Państwu dodatkowy 3 panel dedykowany czystości technicznej w 2 nowych dziedzinach:

 • Czystość techniczna w elektromobilności „Electromobility NOW”,
 • Czystości techniczna w szeroko pojętej gospodarce wodorowej: „Hydrogene FUTURE”,

W tych dwóch nowych dziedzinach produkcji zarówno komponentów do pojazdów elektrycznych i autonomicznych oraz pojazdów zasilanych wodorem H2,z celami paliwowymi, wymagania czystościowe wyznaczają zupełnie nowe standardy i wymagają całkowicie innego podejścia w organizacji czystej produkcji. Czystość techniczna wodoru i wymagania jakościowe dla tego paliwa zawarte w normie ISO 14687, stawiają przed produkcją, transportem, magazynowaniem, dystrybucją oraz badaniami czystości technicznej wodoru zupełnie nowe wyzwania.

Każdy partner Międzynarodowego Forum Czystości Technicznej & EXPO będzie miał możliwość:

 • Prezentacji swojej oferty oraz najnowszych rozwiązań technicznych zarówno podczas Forum jak i EXPO,
 • Spotkania z osobami decyzyjnymi z branży: samochodowej, lotniczej, elektronicznej, optycznej, medycznej, energetycznej i paliwowej,
 • Uczestnictwa w dyskusji ekspertów na temat czystości technicznej,
 • Zdobycia i podzielenia się specjalistyczną wiedzą podczas rozmów z ekspertami,
 • Otrzymania certyfikatu uczestnictwa Stowarzyszenia Czystości Technicznej „Parts4Assembly”,
 • Zbudowania osobistych relacji z klientami podczas spotkań,
 • Nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Patrząc na problem szerzej, wielu producentów z wyżej wymienionych branż, zmaga się z problemem spełnienia wysokich wymagań czystości technicznej podczas produkcji.Dlatego na Forum spotkają się z Państwem osoby zajmujące się na co dzień zapewnieniem czystości technicznej:

 • Stanowiska techniczne: dyrektorzy, managerowie, kierownicy, inżynierowie i specjaliści,
 • Branże: samochodowa, lotnicza, elektroniczna, optyczna, medyczna,
 • Działy: produkcja 40%, jakość 40%, logistyka 10%, utrzymanie ruchu 10%

Dla naszych Partnerów przygotowaliśmy 3 formy promocji ich rozwiązań:

 • NA FORUM: 15 minutowe wystąpienia dedykowane dla grupy docelowej w ramach 10 paneli tematycznych,
 • NA EXPO: Przedstawienie swoich rozwiązań poprzez prezentację urządzeń oraz technologii na stoisku firmowym,
 • NA WARSZTATACH: Szkolenia praktyczne z wybranego zagadnienia.

 

Więcej informacji na stronie: https://technical-cleanliness-forum.com

Agenda do pobrania

Zobacz także