Energy Industry Mixer to międzynarodowe spotkanie networkingowe oparte na strukturze spersonalizowanych spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami, głównie przemysłowymi, które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. w formie „Digital Edition”.

Organizatorem wydarzenia jest spółka Bosetti Global Consulting, współorganizatorami: Confindustria Polonia, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i spółka Energemini Polska Sp. z o.o. Partnerami wydarzenia są: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Polska Strefa Inwestycji, Polsko- Czeska Izba Gospodarcza, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Polsko- Gruzińska Izba Przemysłowo- Handlowa, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

Uczestnikami drugiej edycji wydarzenia będą firmy przemysłowe działające w różnych branżach m.in. AGD, motoryzacyjnej, mechanicznej itp., które na podstawie spersonalizowanego programu spotkań B2B w formule „speed meeting” będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej.

W I edycji wzięło udział ponad 130 firm i instytucji polskich i zagranicznych. W trakcie wydarzenia odbyło się ponad 300 spotkań biznesowych, których celem było nawiązanie strategicznych kontaktów biznesowych między poszczególnymi firmami, dzięki którym w najbliższej przyszłości możliwa będzie realizacja nowych przedsięwzięć lub nowych projektów inwestycyjnych. Mieliśmy okazję gościć firmy takie jak: Tauron Polska Energia, AB Cogeneration World, ABB Poland, Energoprojekt- Katowice, EDF Fenice, Fata EPC, Impresa Pizzarotti &C., Comatec Poland, Nexus Nowe Technologie. W imprezie wzięły udział także organizacje i jednostki administracji publicznej, agencje rządowe, przedstawiciele organizacji branżowych, stowarzyszeń energetycznych i uczelni wyższych.

Podczas przewidzianych w ramach wydarzenia spotkań B2B firmy przemysłowe uczestniczące w wydarzeniu będą miały okazję porozmawiać z ekspertami w automatyzacji, robotyce, przemyśle 4.0, technologiach uzupełniających lub zastępujących tradycyjne źródła energii elektrycznej, optymalizacji zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych; managemencie energetycznym, zakupie „zielonej” energii oraz planowaniu oszczędności; systemach magazynowania energii elektrycznej.

1) Spotkania B2B wieloosobowe (tzw. pokoje „rotacyjne”) – w ramach tego typu spotkań uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami firm przemysłowych, ekspertami w automatyzacji i przemyśle 4.0, ekspertami energetycznymi i instytucjami branżowymi w celu przedstawienia się oraz nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych. Spotkania zorganizowane będą w sposób rotacyjny, aby przedstawiciele wszystkich firm mieli czas i możliwość wzajemnego zapoznania się.

2) Spotkania dwustronne 1to1 – w spotkaniach wezmą udział delegacje firm przemysłowych, które spotkają się z ekspertami z sektorów zajmujących się tematyką przewodnią Energy Industry Mixer, przedstawiając im swoje indywidualne potrzeby.

 

Powyższe działania koordynowane będą za pomocą innowacyjnego software`a B2BSmartMixer®, który umożliwia stworzenie zindywidualizowanych programów spotkań biznesowych oraz nawiązanie ponad 100 kontaktów biznesowych w ciągu jednego dnia spotkań.

Oprócz wyżej wymienionych spotkań, podczas wydarzenia odbędą się także 3 typy spotkań focusowych (webinaria), do wyboru, poświęconych kluczowym zagadnieniom eventu: automatyzacji i przemysłowi 4.0, energii odnawialnej dla przemysłu oraz efektywności energetycznej, w których udział wezmą przedstawiciele polskich i zagranicznych firm oraz instytucji działających w wyżej wymienionych sektorach.

 

Wstępny program wydarzenia:

09:00-09:30 OTWARCIE POKOJU KONFERENCYJNEGO

09:30-10:00 TRZY SPOTKANIA FOCUSOWE (do wyboru/ w tym samym czasie): efektywność energetyczna, pomoc publiczna dla firm inwestujących w energię odnawialną; automatyzacja i przemysł 4.0 – praktyczne aspekty dla przemysłu w Polsce

10:00-11:30 SPOTKANIA B2B (pokoje  rotacyjne- spotkania wieloosobowe)

11:30- 12:00 Przerwa

12:00-17:00 SPOTKANIA 1to1 (spersonalizowane spotkania z ekspertami)

 

Rejestracja:

  • Obowiązuje elektroniczny system planowania spotkań B2B za pośrednictwem strony internetowej: https://energymixer.eu/pl/
  • Językami oficjalnymi wydarzenia będą język polski i angielski.
  • Koszt uczestnictwa w wydarzeniu (udział w spotkaniach B2B i 1to1, w części konferencyjnej i spotkaniach focusowych) wynosi 900 zł netto dla firmy + VAT (max. 2 osoby). Organizator wydarzenia dla firm członkowskich Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oferuje 10% zniżkę na zakup bilet wstępu.
  • Formularz rejestracyjny: https://energymixer.eu/pl/

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Infodeskiem.

Infodesk:

Tel. +48 71 338 65 44

e-mail: info@energymixer.eu

https: https://energymixer.eu/pl/

 

 

You might also like