WEBINARIUM pn. „Co kierownik wiedzieć powinien?”
CZAS: 2 h (1,5 h treść, 0,5 Q&A)
TERMIN: 27 maja, godzina 10:00 – 12:00
Opis:
Pierwszym zagadnieniem, które poruszymy na webinarium, będą kwestie odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie. Omówi je wspólnik Sendero TAX & LEGAL – radca prawny Anna Skowron.
W drugiej części spotkania uczestnicy webinarium rozszerzą swoją wiedzę z podstawowych zagadnień prawa pracy. Szczególnie tych, które są istotne w relacjach z innymi pracownikami i sprawnego zarządzania ich pracą. Dlatego do udziału w tym wydarzeniu zachęcamy przede wszystkim osoby, które zarządzają pracą innych pracowników. Udział w tym webinarium pozwoli uczestnikom z większą swobodą poruszać się w relacjach z podwładnymi. Szczególnie na tej płaszczyźnie, która zahacza o prawo pracy.
Na koniec spotkania zaprezentujemy nasze – praktyczne – spojrzenie na zarządzanie ryzykiem w sferze BHP. Zwrócimy uczestnikom uwagę na kwestie, które w naszej ocenie są kluczowe z perspektywy sali rozpraw.
Prowadzący:
Anna Skowron – radca prawny, odpowiada w Sendero za Dział Korporacyjny. Doradza i wspiera Zarządy spółek w bieżącym prowadzeniu biznesu. Ma duże doświadczenie w sprawach związanych z inwestycjami zagranicznymi w Polsce, w tym w specjalnych strefach ekonomicznych. Prowadzi projekty związane z przejmowaniem i przekształcaniem spółek, nabywaniem nieruchomości i przedsiębiorstw, opracowaniem prospektów emisyjnych oraz przygotowaniem raportów z badań typu due diligence. Do licznego grona jej klientów należą zarówno duże – także międzynarodowe – przedsiębiorstwa, jak i lokalne firmy. Zawodowo oraz prywatnie jest mocno związana z Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym.
-Filip Firut – radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Jego praca polega na kompleksowym wspieraniu działów HR w dużych przedsiębiorstwach. Często przygotowanie odpowiedniej strategii dla Klienta wykracza poza wyłącznie znajomość przepisów prawa. Dlatego przy współpracy z Klientami bardzo ważny dla niego jest sposób komunikacji do Klienta oraz Klienta ze swoimi pracownikami.
Agenda:
1. Odpowiedzialność osób na stanowiskach kierowniczych
2. Stosunek pracy
3. Wypowiadanie umów o pracę
4. Rozliczanie czasu pracy
5. Urlop wypoczynkowy
6. Dyscyplina pracy
7. Trzeźwość w pracy
8. Mobbing
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy z perspektywy sali sądowej

You might also like