Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

ogłasza otwarty nabór partnera

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

FEDS.08.01 programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Dostęp do edukacji, typ projektu 8.1.C Rozwój kształcenia zawodowego.

 

Ogłoszenie o naborze (202KB)

Zał. 1 Oferta (23KB)Metryczka

Data utworzenia: 2 czerwca 2023 13:19
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 2 czerwca 2023 13:19
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka

Zobacz także