Wspólnie z przedsiębiorstwami z terenu LSSE, a także przy udziale Prezydenta Legnicy oraz Starosty Legnickiego, wypracowujemy system wsparcia, który będzie możliwy do wdrożenia na wypadek pilnej potrzeby udzielenia pomocy pracownikom, ich najbliższym krewnym,
a także innym uchodźcom wojennym.

Zachęcamy do wypełnienia Formularza, dotyczącego określenia możliwości Państwa pomocy, przede wszystkim w zakresie udostępnienia bazy noclegowej oraz zatrudnienia.

W formularzu możliwe jest także podanie informacji, które uzyskają Państwo od pracowników Waszych firm.

Przekazane przez Państwa niezbędne informacje, posłużą nam do przygotowania zbiorczej informacji pomocowej oraz koordynacji działań pomiędzy LSSE S.A.
a miejskim sztabem zarządzania kryzysowego w Legnicy.

FORMULARZ pomocowy dla firm

Uchodźcy ze Wschodu, pracownicy z Ukrainy i ich rodziny potrzebują również wsparcia finansowego. Fundusze można przekazywać za pośrednictwem Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – nr konta: 07 1020 5226 0000 6802 0734 2266

Wpłaty należy opatrzyć hasłem: Pomagam Ukrainie.

100 proc. przekazanych środków trafi do instytucji, organizacji na przedsięwzięcia, które wspierają osoby i ich bliskich dotkniętych wojną.

Więcej o Fundacji: www.fundacja.lsse.eu

 

Dodatkowe, praktyczne informacje:  

  1. Centrum Zarządzania Kryzysowego – Legnica – tel. 76 722 13 92
  2. Placówka Straży Granicznej w Legnicy – rejestracja – w celu uzyskania statusu uchodźców, ul. Partyzantów 22, tel. 76 877-62-00 – również dla tych, którzy przyjęli już uchodźców do swoich domów i innych miejsc pobytu.
  3. Punkt Informacyjny Centrum Dialogu Obywatelskiego (informacja ws. pomocy dla uchodźców), Ul. Rynek 4, czynne od poniedziałku do piątku 8.00-18.00, tel. 76 721 21 77
  4. Infolinia całodobowa (informacje dla uchodźców z Ukrainy), tel. +48 47 721 75 75
  5. Straż Miejska w Legnicy (zbiórka materialna dla uchodźców z Ukrainy), ul. Aleja Rzeczypospolitej 3, tel. 76 723 31 85, możliwość dostarczenia darowizn do godziny 18.00. Punkt organizuje przekazywanie darów, zgodnie z najważniejszymi potrzebami. Nie ma konieczności organizowania indywidualnych transportów na granicę.
  6. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – informacja, pomoc dla firm, e mail: strefapomocy@lsse.eu lub tel. + 48 533 770 208.

Zobacz także