Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez Kancelarię Andersen Tax & Legal, Poland. Webinarium dotyczy sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz zasad funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie Polskiej Strefy Inwestycji.

WEBINARIUM:

POLSKA STREFA INWESTYCJI

Przychody i koszty w działalności strefowej, czyli jak obliczać wynik podatkowy podmiotu prowadzącego działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu nowej inwestycji

TERMIN: 16 lipca 2020 r., godz. 10:00-11:30

AGENDA SPOTKANIA:

  • Zakres działalności generującej dochód zwolniony
  • Podział przychodów i kosztów na zwolnione i opodatkowane
  • Rozliczenie straty
  • Wspólne dochody z wielu zezwoleń lub decyzji o wsparciu
  • Przegląd najnowszych orzeczeń i interpretacji

Zapraszamy właścicieli firm, prezesów i dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także pracowników działów podatkowych i księgowych.

PROWADZĄCY:

Magdalena Patryas – partner, doradca podatkowy, LL.M w Andersen Tax & Legal, Poland

Jest doświadczoną specjalistką w zakresie planowania podatkowego, doradztwa związanego z prowadzeniem działalności w specjalnych strefach ekonomicznych oraz optymalizacji opodatkowania dochodów osiąganych w Polsce i za granicą. Doradza inwestorom ubiegającym się o pomoc publiczną i zwolnienia podatkowe, przygotowuje wnioski o decyzje o wsparciu, pomaga w rozliczeniu dochodu zwolnionego z opodatkowania. Specjalizuje się także w prawie pracy, podatku PIT i zagadnieniach prawnych związanych z delegowaniem pracowników za granicę, doradza m.in. w zakresie efektywnych struktur zatrudnienia, legalizacji pobytu zatrudnienia, pracowniczych planów akcyjnych. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Autorka licznych podatkowych publikacji prasowych i prelegentka na konferencjach podatkowych.

Michał Wilk – partner, doradca podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Jest ekspertem w zakresie cen transferowych, optymalizacji rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw, zarządzania ryzykiem podatkowym oraz planowania efektywnych form realizacji projektów inwestycyjnych. Projektuje i wdraża politykę cen transferowych, wraz z zespołem przygotowuje dokumentacje podatkowe dla klientów, analizy porównawcze, a także wspiera klientów przy kontrolach cen transferowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych audytów podatkowych, a także badaniach due diligence z elementami analiz finansowych. Realizował kompleksowe projekty w zakresie podatku od nieruchomości, w tym optymalizacji rozliczeń, identyfikacji ryzyka oraz odzyskiwania nadpłaconego podatku. Prowadzi liczne projekty w zakresie rozliczania uzyskanej pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych.

Webinarium organizowane jest przez Kancelarię Andersen Tax & Legal, Poland pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Uczestnictwo w webinarium jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej.

REJESTRACJA:  https://legnicapsi.gr8.com/

Link do spotkania zostanie Państwu udostępniony mailowo, najpóźniej 1 dzień przed webinarium i ponownie przesłany na 1 godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia. Prosimy o sprawdzenie skrzynki e-mailowej, a w przypadku braku potwierdzenia udziału, także folder SPAM. Gdyby jednak potwierdzenie do Państwa nie dotarło, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem spotkania, w celu potwierdzenia statusu zgłoszenia. Kancelaria Andersen Tax & Legal, Poland zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń, aby zapewnić zgodne z tematyką wydarzenia audytorium spotkania.

KWESTIE TECHNICZNE:

  • Do uczestnictwa w webinarium potrzebne jest stałe łącze internetowe. Prędkość łącza internetowego ma bezpośredni wpływ na to, w jakiej jakości będą Państwo słyszeć i widzieć prowadzących podczas spotkania online. Polecamy korzystanie z łącza o prędkości od 1 MB/sek.
  • Do odbioru webinarium najlepiej skorzystać z przeglądarek internetowych: Chrome lub Firefox, które są dedykowane do tego typu platform internetowych.
  • Prosimy o dostosowanie głośności swojego urządzenia lub zapewnienia sobie słuchawek.
  • Przed rozpoczęciem webinarium proszę o skorzystanie z linku, który otrzymali Państwo od organizatora webinarium. Należy go skopiować i wkleić w pasku adresu przeglądarki, a następnie wypełnić wymagane pola: imię i nazwisko.

Koordynator spotkania:

Magdalena Okaj (E: magdalena.okaj@AndersenTaxLegal.pl, T: +48 509 994 623).

Zobacz także