Zapraszamy na webinar Kancelarii TLA. Temat spotkania: Analizy porównawcze – czas na nowe rozdanie.

Zagadnienia, które omówimy podczas webinarium:
 1.  Analiza porównawcza – czym jest i do czego służy:
  • mocne i słabe strony metod wyceny
  • terminy sporządzenia i obowiązki aktualizacji
  • dlaczego warto sporządzić analizę porównawczą przed ustawowym terminem?
 2. Analizy porównawcze w praktyce na przykładzie:
  • Dystrybutora o ograniczonych funkcjach i ryzykach
  • Transakcji gwarancji
Prowadzący:

Remigiusz Markiel – doradca podatkowy, związany z Kancelarią TLA od 2013 r. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obsłudze klientów funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych realizując szereg projektów z zakresu cen transferowych, w tym: sporządzania dokumentacji lokalnych i grupowych, określenia polityki cen transferowych, sporządzania analiz porównawczych, oceny skutków podatkowych restrukturyzacji działalności. Prelegent szkoleń z zakresu z tematyki cen transferowych (m.in. dla klientów z międzynarodowych grup kapitałowych).

Łukasz Peterek – konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w projektach z zakresu cen transferowych, podatku u źródła oraz akcyzy. Brał udział w realizowaniu wielu zagadnień związanych z podatkami dochodowymi i VAT, w tym: przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne, rejestracja podmiotów do celów podatkowych, przygotowywanie dokumentacji podatkowych, analizowanie zmian w przepisach prawnych oraz śledzenie praktyki interpretacyjnej organów podatkowych.

Zapisy na stronie: https://app.evenea.pl/event/analiza-porownawcza-nowe-rozdanie/

Zobacz także