Ostatnio odwiedziliśmy partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego na Ukrainie: Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie, Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie oraz Polską Szkołę Sobotnio-Niedzielną im. gen. Stanisława Maczka w Szczercu.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek poprowadził w polskich szkołach we Lwowie lekcje historii, podczas których uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o bohaterach narodowych i pięknych, lecz trudnych losach naszej Ojczyzny.

Podczas wizyty za naszą wschodnią granicą, dyrektor partnerskiej placówki DKE Wojskowej Szkoły Średniej, płk. rez. Tomasz Zachariasz, podpisał porozumienia o współpracy pomiędzy legnicką szkołą a polskimi instytucjami na Ukrainie.

Zobacz także