Pomiędzy Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, Powiatem Polkowickim oraz Zespołem Szkół w Chocianowie została zawarta umowa o współpracy edukacyjno-patronackiej.

Wspólne działania mają na celu podniesienie jakości kształcenia branżowego oraz objęcie patronatem uczniów przez Volkswagen Motor Polska. Klasy technikum oraz szkoły branżowej I stopnia będą miały możliwość kształcenia się w zawodach takich jak m.in. technik mechatronik.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wesprze tę inicjatywę poprzez różnorodne działania, które przyczynią się do rozwoju uczniów oraz placówki. Wierzymy, że ta współpraca otworzy przed uczniami nowe perspektywy zawodowe oraz przyczyni się do ich sukcesu na rynku pracy.

Zobacz także