Prezes naszej Fundacji, Aleksandra Jurkiewicz oraz prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek udali się z wizytą do Ośrodka Aktywizującego dla bezdomnych mężczyzn w Żukowicach.

Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ksiądz Stanisław Podfigórny złożył na ręce prezes Fundacji podziękowania za dofinansowanie zakupu sprzętu: projektora multimedialnego i ekranu projekcyjnego, który już służy podopiecznym podczas zajęć oraz czasu wolnego.

Spotkanie było okazją do bliższego zapoznania się z działalnością ośrodka i rozmów o planach na przyszłość. Dziękujemy za zaproszenie.

 

Zobacz także