Z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach wewnętrznych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zamontowaliśmy nowe wyspowe progi zwalniające wraz z oznakowaniem pionowym na terenie podstrefy Legnica. Wierzymy, że wpłynie to na redukcję ryzyka zagrożeń na przejściach dla pieszych.

Dodatkowo w ramach reorganizacji oznakowania poziomego, udało się również utworzyć 20 nowych miejsc parkingowych, które ułatwią parkowanie pracownikom firm strefowych.

To kolejna nasza inwestycja mająca na celu usprawnienie ruchu drogowego.

Zobacz także