Pod koniec 2021 r. zostały opublikowane istotne zmiany w przepisach regulujących warunki udzielania zwolnień podatkowych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).

Data i godzina: 6 kwietnia 2022 r., 10:00-12:00

PSI staje się z jednej strony jeszcze bardziej atrakcyjną zachętą dla inwestycji w Polsce, ale z drugiej strony pojawiają się także dodatkowe ograniczenia i przeszkody w jej stosowaniu, nie tylko ze względu na rozporządzenie nowelizujące, ale także w związku z przepisami Polskiego Ładu.

 

Zapraszamy na spotkanie online, w trakcie którego eksperci kancelarii Dentons, dr Michał Bernat oraz Aleksandra Siemieniec-Dulska, omówią zmiany w zasadach ubiegania się o decyzje o wsparciu, w tym nowy zakres informacji wymaganych we wniosku o wsparcie, a także:

 

 • Istotną zmianę reguł wsparcia dla dużych przedsiębiorców w województwie dolnośląskim,
 • Zniesienie 30% marginesu elastyczności w zakresie wydatków kwalifikowanych – skutki i sposoby podejścia do problemu
 • Nowe reguły wsparcia w zakresie reinwestycji oraz pomocy dla średnich przedsiębiorców,
 • Istotne nowości w zakresie wsparcia dla nowoczesnych usług dla biznesu oraz działalności badawczo-rozwojowej
 • Modyfikację listy i treści kryteriów jakościowych, w tym omówienie nowych kryteriów – wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, tworzenia powiązań regionalnych, robotyzacji i automatyzacji procesów oraz inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Kontrowersje wokół kwalifikowalności kosztów najmu, dzierżawy i leasingu
 • Dostosowanie zasad wsparcia do nowej mapy pomocy regionalnej
 • Zmiany dotyczące wsparcia wokół miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze
 • Podejście „projektowe” vs. podejście tradycyjne w rozliczaniu zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (w związku z Polskim Ładem, praktyką fiskalną oraz bieżącym orzecznictwem).

 

Wydarzenie jest organizowane we współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

Zarejestruj się na webinarium

 

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie adresowane jest do członków zarządu, służb finansowych i podatkowych, zespołów odpowiadających za inwestycje oraz działalność R&D oraz działów prawnych przedsiębiorstw działających na terenie strefy.

 

Webinarium poprowadzą:

dr Michał Bernat, managing counsel, radca prawny i doradca podatkowy w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons oraz lider w praktyce pomocy publicznej kancelarii, od dwudziestu lat specjalizujący się w obsłudze inwestycji produkcyjnych, łańcuchów logistycznych, działalności R&D i centrów usług lokowanych w Polsce, w zachętach podatkowych oraz w pomocy publicznej, uprzednio także w ramach kancelarii prawnej w Brukseli, w Komisji Europejskiej oraz w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, regularnie reprezentujący przedsiębiorców w procesach aplikacyjnych, w tym także w postępowaniach przed polskimi sądami oraz Komisją dotyczących opodatkowania oraz pomocy publicznej dla inwestycji.

Aleksandra Siemieniec, associate w Zespole Prawa Podatkowego kancelarii Dentons. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie pomocy publicznej, w szczególności w kwestiach związanych ze specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz Polską Strefą Inwestycji, zachętami inwestycyjnymi, ulgami podatkowymi (ulga B+R, IP Box) oraz funduszami unijnymi. Razem z zespołem realizuje projekty związane z wdrażaniem w spółkach mechanizmów finansowania inwestycji i ulg na działalność badawczo-rozwojową dla podmiotów z sektorów produkcyjnego, przetwarzania żywności, energetycznego, nowych technologii i innych. Posiada doświadczenie związane z zamówieniami publicznymi oraz z partnerstwem publiczno-prywatnym w świetle przepisów o pomocy publicznej.

Informacje organizacyjne:

 • Udział w webinarium jest bezpłatny i wymaga rejestracji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji zgłoszeń.
 • Webinarium będzie prowadzone w języku polskim.
 • W przypadku pytań dotyczących wydarzenia, prosimy o kontakt Lidią Adamczyk, Marketing & BD Manager, Dentons: lidia.adamczyk@dentons.com

 

Zobacz także