Zapraszamy na bezpłatne webinarium organizowane we współpracy z Kancelarią TLA pt.: „VAT – podsumowanie 2023 r. – zmiany w przepisach i wybrane orzecznictwo”.


Termin: 5.12.2023 r., godz. 11:00

Przewidywany czas trwania webinarium – ok. 1 h


Agenda:

  1. Zmiany od 1 lipca 2023 r.:

– Mały podatnik – zwiększenie limitu
– WDT – okres deklamowania
– Faktura przy WNT a VAT naliczony
– Kurs waluty przy fakturach korygujących
– Sprzedaż mieszana i proporcjonalne odliczenie VAT
– Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej podatnika

  1. Zmiany od 1 września 2023 r.

– Zmiany w fakturowaniu zaliczek

  1. Wybrane orzeczenia w zakresie VAT:

– Dokumenty potwierdzające eksport
– Transakcja z fałszywym nabywcą


REJESTRACJA

Każdy uczestnik po zarejestrowaniu się otrzyma drogą e-mailową link umożliwiający udział w wydarzeniu.


Spotkanie poprowadzą:

Magdalena Jastrowicz-Sury – menadżer w Kancelarii TLA, doradca podatkowy

Wiktoria Szpineta – starszy konsultant w Kancelarii TLA


Podczas spotkania będzie można zadawać pytania prowadzącym, a po zakończeniu – skorzystać z dodatkowych konsultacji.

Zobacz także