21 czerwca 2021 r. przypada Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji zapraszamy firmy, w tym szczególności z sektora MŚP, na specjalnie zorganizowane wydarzenia. Potrwają one aż do 25 czerwca. Podczas organizowanych w tym celu spotkań, telekonferencji, webinariów i podcastów chcemy wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa praktyczną wiedzą, doświadczeniem i kontaktami na rzecz rozwoju ich działalności biznesowej tak w kraju, jak i na rynkach Unii Europejskiej, a także pozaunijnych.

Mamy 2 mln 574 tys. aktywnych firm!

W Polsce mamy obecnie w rejestrze CEIDG 2 mln 574 tys. aktywnych firm i jest to najwyższy wynik z ostatnich trzech lat. To także miara siły polskich przedsiębiorców, którzy w obliczu pandemii COVID-19 wykazali się ogromną pracowitością, zaradnością i kreatywnością. Dzięki temu udało się zachować kilka milionów miejsc pracy. Polska jest krajem notującym w ostatnich miesiącach jeden z najniższych wskaźników bezrobocia rejestrowanego w Unii Europejskiej.

Pandemia i nowe wyzwania

Pandemia wymusiła zmianę modeli biznesowych, nową architekturę łańcuchów wartości  i powrót ośrodków rozwoju nowoczesnych przemysłów do Europy. Takie przemodelowanie gospodarki stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania – muszą stać się jeszcze bardziej:

  • elastyczni,
  • konkurencyjni,
  • innowacyjni oraz
  • transformować się w kierunku branżowej  specjalizacji.

Skorzystaj ze spotkań ze specjalistami!

W trakcie spotkań z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu, w tym z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Instytutem Techniki Budowlanej, Urzędem Patentowym, Głównym Urzędem Miar, Urzędem Dozoru Technicznego, Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy, Urzędem Zamówień Publicznych i Polskim Centrum Akredytacji chcemy pokazać przedsiębiorcom, jak wykorzystać zachodzące szybko zmiany w otoczeniu gospodarczym celem wzmocnienia jakości ich produktów, usług i technologii.

Wydarzenia będziemy realizować pod wspólną nazwą Tydzień Przedsiębiorcy.

Zapowiedzi

zobacz wszystkie

Zobacz także