Razem ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź, Starostwem Powiatowym w Legnicy i Starostwem Powiatowym w Złotoryi zapraszamy na spotkanie samorządowo-gospodarcze, które odbędzie się 30 sierpnia (środa) w godzinach 10:00-13:00 w Centrum Konferencyjnym LSSE, przy ul. Rycerskiej 24 w Legnicy.

„Korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz współpracy z ZAZ” – to tytuł wydarzenia, podczas którego zaproszeni eksperci z PFRON, PCPR, PUP oraz ZAZ przedstawią informacje na temat możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, wymagań prawnych oraz korzyści z tego płynących.

Przyjęcie do pracy osoby z niepełnosprawnością może wydawać się pracodawcy skomplikowane i obarczone dużym ryzykiem przyszłych problemów. Wielu pracodawców jest nieświadomych, że w tym procesie może liczyć na szereg korzyści i ułatwień. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może przynieść wiele pozytywnych efektów zarówno dla pracodawcy, jak i dla samej osoby z niepełnosprawnością.

W trakcie spotkania zostaną też zaprezentowane instrumenty wsparcia proponowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Celem spotkania jest zwiększenie świadomości pracodawców na temat możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także przedstawienie korzyści związanych ze współpracy z instytucjami zajmującymi się ich aktywizacją zawodową i społeczną. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa za pomocą formularza.


AGENDA SPOTKANIA

9:30-10:00 Przyjazd prelegentów i uczestników – rejestracja, kawa powitalna

10:00-10:20 WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE

Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

Adam Babuśka, Starosta Legnicki

Wiesław Świerczyński, Starosta Złotoryjski

Przemysław Bożek, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

10:20-11:40 Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

1. Agnieszka Kalinowska, Dyrektor Oddziału Dolnośląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Zatrudnianie pracownika niepełnosprawnego – uregulowania, obowiązki i uprawnienia, korzyści oraz finansowanie; programy na rzecz wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych („Praca – Integracja”; „Stabilne zatrudnienie”)

2. Grażyna Laurowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy – Programy aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

3. Joanna Bałasz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy; Wojciech Szanduła, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi

11:40-12:00 Przerwa

12:00-12:20 Jak rozwinąć swój biznes dzięki wsparciu LSSE S.A.?

Justyna Hubiak, Dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców, LSSE S.A:

12:20-13:00 Zakłady Aktywności Zawodowej: prezentacja oferty, potencjalne obszary oraz warunki współpracy

1. Urszula Dudzic, Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie

2. Grzegorz Pietrukiewicz, Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu

13.00 PODSUMOWANIE PREZENTACJI: DYSKUSJA

Zobacz także