Konkurs na „Najlepszą Pracę Dyplomową” na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej rozstrzygnięty! Komisja, w której uczestniczył m.in. prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, po długich obradach wybrała trzy najlepsze prace, przyznała również dwa wyróżnienia.

Prezes LSSE jest członkiem Rady Społecznej tego wydziału, z którym od wielu lat współpracujemy w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Studentom i promotorom gratulujemy! Cieszymy się, że kolejny raz mogliśmy docenić prace dyplomowe napisane przy współpracy z przemysłem.

Zobacz także