W obliczu zmieniającego się klimatu, rosnącego zapotrzebowania na energię oraz ciągle ewoluującej technologii, polska gospodarka podejmuje wysiłek, by dostosowywać się do nowych realiów. W Centrum Konferencyjnym LSSE miała miejsce bezpłatna konferencja pt.: „Energetyka XXI wieku – wyzwania, szanse, rozwiązania”, zorganizowana przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź oraz TAURON Dystrybucją. Wydarzenie odbyło się pod Honorowym Patronatem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Współczesna energetyka to nie tylko kluczowy filar polskiej gospodarki, ale także czynnik znacząco wpływający na nasze środowisko. Energetyka XXI wieku niesie ze sobą również wiele korzyści, które wpływają na jakość życia. Innowacyjne rozwiązania technologiczne m.in. inteligentne sieci czy technologie cyfrowe stanowią potencjał, dzięki któremu zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne, tworzymy miejsca pracy czy wspieramy lokalne społeczności.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w swoich codziennych działaniach dąży do stabilizacji systemu energetycznego i rozwoju zielonej gospodarki. Stawiamy na ogólnodostępną, bezpieczną, przyjazną środowisku i korzystną cenowo energię. Spółka podjęła współpracę z KGHM Polska Miedź, która ma obejmować m.in. analizę dostępnych technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). W ramach LSSE działa także Zachodni Klaster Elektromobilności, który zrzesza podmioty sektora motoryzacyjnego w regionie i tworzy warunki do kreowania nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań. Takie konferencje są bardzo wartościowe, ponieważ pozwalają w eksperckim gronie przeanalizować wyzwania stojące przed krajowym sektorem energetycznym – mówi Przemysław Bożek, prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Celem spotkania w Centrum Konferencyjnym LSSE była promocja innowacyjnych rozwiązań oraz działań w zakresie energetyki, a także zgłębienia aktualnych trendów, które będą kształtować naszą przyszłość. Eksperci z różnych dziedzin dyskutowali na temat długoterminowych perspektyw rozwoju energetycznego, uwzględniając czynniki ekonomiczne, technologiczne i społeczne. 

Jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy, jest konieczność zwiększenia efektywności energetycznej. Musimy wykorzystywać dostępne zasoby energii w sposób bardziej oszczędny i przyjazny dla środowiska. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy geotermalna, stanowi ogromną szansę na osiągnięcie tego celu. Inwestycje w badania nad magazynowaniem energii i rozwijanie inteligentnych sieci energetycznych są kluczowe dla zwiększenia efektywności całej gospodarki. Niezwykle ważna jest przy tym edukacja społeczności lokalnych, samorządów lokalnych, choćby poprzez programy takie jak „Bezpieczniki TAURONA” – podkreśla Marta Wisłocka, prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

Energetyka XXI wieku stoi przed wieloma wyzwaniami, ale również oferuje liczne szanse. W celu osiągnięcia sukcesu, musimy działać wspólnie na rzecz zrównoważonej, czystej i efektywnej energetyki, która będzie służyć naszej planecie i przyszłym pokoleniom. Szanse, które staramy się wykorzystywać, to chociażby odnawialne źródła energii: energia słoneczna, wiatrowa, geotermalna i hybrydowa stają się coraz bardziej opłacalne i dostępne. Ważna jest także elektromobilność, czyli stopniowe przejście na samochody elektryczne. Innowacje technologiczne otwierają przed nami wiele możliwości. Przechowywanie energii, inteligentne sieci energetyczne i rozwijające się technologie wodorowe czy jądrowe codziennie zmieniają nasze regiony.

Spójna i długoterminowa polityka energetyczna, która promuje odnawialne źródła energii, stawia na efektywność energetyczną i zapewnia bezpieczeństwo dostaw, to kierunek obecnych działań. Edukacja, zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia zrównoważonej energetyki oraz zachęcanie do bardziej ekologicznego stylu życia w połączeniu z inwestycjami w nowoczesne źródła energii, badania nad nowymi technologiami i infrastrukturę energetyczną to nasza przyszłość. 

Zobacz także