Za nami rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą Pracę Dyplomową” na Coventry University Wrocław. Wręczenie nagród miało miejsce podczas ceremonii rozdania dyplomów dla studentów kończących uczelnię.

W uroczystości uczestniczył wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Piotr Bober, który podkreślił wagę dotychczasowych wspólnych działań uczelni i Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego oraz rolę współpracy biznesu z nauką, która wpływa na rozwój lokalnej gospodarki.

Na zakończenie ceremonii wiceprezes LSSE wręczył najlepszym studentom nagrody ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju oraz sukcesów w karierze zawodowej.
Przypominamy, że w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego konkurs na „Najlepszą Pracę Dyplomową” odbywa się również na: Politechnice Wrocławskiej, Politechnice Wrocławskiej Filii w Legnicy, Collegium Witelona Uczelni Państwowej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie, Uczelni Jana Wyżykowskiego. Już niedługo będziemy informować o wynikach.

 

Zobacz także