Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, rozpoczyna współpracę z innymi trzema polskimi klastrami z branży automotive. Przedstawiciele LSSE brali udział w konferencji International Automotive Business Meeting (IABM) w Jaworznie. Podczas wydarzenia, we wtorek 9 maja klastry motoryzacyjne podpisały list intencyjny, który ma przyspieszyć wspólne działania na rzecz rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce.

Przemysł motoryzacyjny jest aktualnie w trakcie największej od blisko stu lat transformacji. Ekologiczna produkcja, zeroemisyjny transport oraz dynamiczny rozwój nowych technologii wpływają na to, w jaki sposób, a także jakie produkty są wytwarzane przez firmy motoryzacyjne.

Dużym wsparciem w transformacji przemysłu motoryzacyjnego i jego dalszego rozwoju w Polsce są aktywnie działające klastry motoryzacyjne. Ich członkowie mają świadomość rosnącej potrzeby zacieśniania współpracy międzyklastrowej dla osiągnięcia lepszych efektów.

Od kilku lat nieustannie obserwujemy w biznesie wiodący trend w kierunku proekologicznych rozwiązań. Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie się do tego przyłączamy. Przykładem może być powołanie ostatnio wraz z 11 partnerami Dolnośląskiego Klastra Elektromobilności, który ma za zadanie zwiększyć potencjał innowacyjny różnych podmiotów z sektora motoryzacyjnego. Jesteśmy również liderem Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego. W ramach jego działalności stawiamy na nowoczesne i skuteczne metody. Jestem przekonany, że współpraca z innymi klastrami motoryzacyjnymi będzie motywowała do podejmowania nowych wyzwań i przyniesie wiele korzyści dla polskiej gospodarki oraz zrównoważonego rozwoju tej branży. Podpisanie listu intencyjnego to znaczący krok, jednak na tym się nie zatrzymujemy – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Podczas International Automotive Business Meeting niejednokrotnie podkreślano, że Polska zmierza w kierunku Przemysłu 5.0. Dwudniowa konferencja biznesowa branży motoryzacyjnej w Jaworznie skupiała się przede wszystkim wokół tematu pierwszego polskiego samochodu elektrycznego IZERA. W ramach licznych spotkań, czołowi eksperci branży dzielili się dobrymi praktykami i doświadczeniem, a także promowali nowatorskie pomysły i rozwiązania. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele biznesu, samorządów, firm motoryzacyjnych aż z siedmiu państw.

W trakcie uroczystej ceremonii pierwszego wieczoru IABM, cztery klastry motoryzacyjne zadeklarowały wolę współpracy, wzajemnego wsparcia i podejmowania wspólnych działań w celu rozwijania silnego i nowoczesnego przemysłu motoryzacyjnego.

Sygnatariusze listu intencyjnego:

Dolnośląski Klaster Motoryzacyjny (DKM) reprezentowany przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,

Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) reprezentowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.,

Polska Grupa Motoryzacyjna (PGM) reprezentowana przez Stowarzyszenie Polska Grupa Motoryzacyjna,

Wschodni Sojusz Motoryzacyjny (WSM) reprezentowany przez Stowarzyszenie Wschodni Sojusz Motoryzacyjny.

Zdjęcia: KSSE

Zobacz także