Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w październiku br. wyniosło 6318,3 tys., co oznacza, że nieznacznie – o 0,1% – wzrosło wobec września, (we wrześniu wzrosło wobec sierpnia o 0,3%) i spadło o 1,0% w stosunku do sytuacji w październiku 2019 r. Wzrost przeciętnego zatrudnienia obserwujemy od czerwca br.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w październiku 2020 r. wyniosło 5458,88 zł i było wyższe o 1,6% wobec wynagrodzeń z września (ze względu na wypłatę premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych) oraz o 4,7% większe niż w październiku 2019 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wyniosło od 4136,26 zł w województwie warmińsko-mazurskim do 5942,59 zł w województwie mazowieckim.

Zobacz także