To już za parę chwil!

I etap przebudowy drogi gminnej na obszarze LSSE Legnickie Pole zbliża się ku końcowi. Inwestycja jest realizowana przy współudziale Gminy Legnickie Pole, a do jej celów należą: polepszenie dostępności terenów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w podstrefach Legnica i Legnickie Pole, usprawnienie ruchu drogowego i połączenie tych dwóch obszarów poprzez realizowaną równolegle inwestycję kolejową dotyczącą utworzenia przystanku pn. „Strefa” wraz z przejazdem kolejowo-drogowym.

I etap prac obejmuje przebudowę drogi gminnej o długości ok. 450 m, a II etap modernizację ok. 350 m drogi wraz z budową chodnika na całej jej długości. Zakończenie zaplanowane jest na pierwszy kwartał br. Łączna wartość robót wynosi ok. 3,27 mln zł netto, w tym I etap ok. 1,34 mln zł.

Cieszymy się, że działania przebiegają zgodnie z planem i zapraszamy do obejrzenia relacji wideo.

   

Zobacz także