• • SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług.
 • • Tym razem przygotowaliśmy 15 nowych rozwiązań, które ułatwią rozliczanie podatku.
 • • Pakiet realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. • Przynosi im m. in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Kilka miesięcy temu opracowaliśmy pierwszy pakiet SLIM VAT. Był to pilotażowy projekt, ułatwiający rozliczenia tego podatku i znoszący zbędne obowiązki, utrudniające przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Dzisiaj prezentujemy pakiet składający się aż z 15 nowych uproszczeń, które oszczędzą przedsiębiorcom wiele czasu spędzanego nad formalnościami i poprawią płynność firm, szczególnie ważną w czasie epidemii. Proponowane w drugim pakiecie SLIM VAT rozwiązania są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez rynek za pomocą aplikacji Głos Podatnika oraz w trakcie spotkań z cyklu „Dialog z Biznesem”

– wyjaśnia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Rozwiązania w SLIM VAT 2

Drugi pakiet usuwa wiele przestarzałych, niepotrzebnych już obowiązków spoczywających na firmach. Proponowane zmiany podzielono na 5 obszarów:

 1. prostsze fakturowanie,
 2. przyjazne odliczanie VAT,
 3. VAT w obrocie międzynarodowym – korzyści i pewność prawa,
 4. VAT – łatwiejszy obrót nieruchomościami,
 5. poprawa płynności w MPP i ulga złe długi.

Zaproponowaliśmy usunięcie długiej listy niepotrzebnych obowiązków które dotychczas ciążyły na przedsiębiorcach. Dzięki informatyzacji KAS, wiele z nich nie ma już racji bytu. Podatnicy nie będą już musieli wskazywać choćby przyczyny korekty faktur. Rezygnujemy także z duplikatów faktur oraz wydłużamy możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki. Zwiększy się również elastyczność realizacji prawa do odliczenia VAT. Takie rozwiązania nie tylko zwiększą komfort prowadzenia biznesu, ale też przyniosą firmom realną oszczędność czasu

– wylicza wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Pakiet SLIM VAT 2 mierzy się także z problemem faktur zbiorczych. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług. W efekcie zmiana ułatwi, przyspieszy i uelastyczni zbiorcze korekty, a to oszczędzi czasu przedsiębiorcom.

Z nowych rozwiązań zadowoleni będą także przewoźnicy oraz użytkownicy komunikacji zbiorowej. Obecnie za fakturę uznaje się bilety np. kolejowe czy autobusowe, które dokumentują przejazd na odległość większą niż 50 km. Przy mniejszych odległościach konieczne jest kłopotliwe proszenie o fakturę w kiosku albo u kierowcy. Znosimy limit kilometrów. Teraz możliwe będzie odliczenie VAT od krótszych przejazdów związanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Pakiet SLIM VAT 2 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Wprowadzamy oczekiwaną przez przedsiębiorców możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika prowadzonymi w różnych bankach. Otwieramy również możliwość płacenia z rachunków VAT składek na rzecz KRUS

– wyjaśnia Jan Sarnowski.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.:

 • • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • • pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług,
 • • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
 • • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
 • • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

Prekonsutacje

Ministerstwo Finansów rozpoczyna prekonsultacje projektu.

Przebieg prekonsultacji:

 • • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
 • • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl  do 1 marca 2021 r.
 • • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

Więcej informacji na stronie: Prekonsultacje SLIM VAT 2 rozpoczęte

Zobacz także